Missziónk

Ez egy szokatlan zsidó gyűjtemény. Olyan fotókat teszünk közzé, melyek a magyarországi zsidók életét ábrázolják, vagy készítőik Magyarországon (is) élt zsidók voltak. Pusztán annyi megszorítással éltünk, hogy a fényképek egyszerre kapcsolódjanak a zsidókhoz és a földrajzi helyhez, Magyarországhoz. Mindenekelőtt a vallási, oktatási, művészeti témájú vagy éppen az üldöztetést bemutató képekkel a zsidóság életét ábrázoló fotográfiákról szeretnénk minél szélesebb áttekintést nyújtani. Ugyanakkor látnunk kell, hogy a hazai zsidóság nagyobbik fele fényképekkel ily módon „megfoghatatlan”, hiszen sokan kulturális értelemben tartoznak a zsidósághoz: tudnak származásukról, ami esetleg befolyásolja házasságkötési stratégiáikat, kisebb-nagyobb mértékben ismerik a vallási hagyomány főbb elemeit, családtörténeteiket és értékválasztásaikat meghatározza a holokauszt élménye. Fokozottan érdeklődnek zsidó vonatkozású tartalmak iránt, ami testet ölthet anyagi és kulturális fogyasztásban a falafeltől a Paul Auster regényekig és Woody Allen filmekig. Ők ugyanúgy kapcsolódnak a zsidósághoz, mint vallásos társaik, azzal a különbséggel, hogy az ő életükben változatos módon jelenik meg, vagy halványul el a zsidó tudat. A huszadik században sokan kikeresztelkedtek, a véres zsidó üldözés után pedig különösen jelentős számban váltak ateistákká vagy kommunistákká, egyúttal egészen megtagadták zsidó származásukat. Igen ám, de a társadalom gyakran nem vesz tudomást az egyének választásairól, és évtizedekre, generációkra visszamenően emlékezik. A környezet számontart, felhánytorgat, felmutat, feljelent és letaszít. Jellemzően kettős emlékezeti munka zajlik: míg a saját felmenőink, a saját csoportunk súlyos tetteit hajlamosak vagyunk mentegetni, kisebbíteni és elfelejteni, a riválisnak vélt más csoportok tagjait kritikusan szemléljük, és széles gesztusokkal mutogatunk vissza a múltba bántó és veszélyesnek ítélt cselekedeteikre.
Ugyanígy tematizáljuk gyakran lenézett vagy irigyelt származásukat, amit semmiképpen nem engedünk eltitkolni. Kevesen tudnak elszakadni a törzsi gondolkodástól, mert nehéz egyensúlyt teremteni életünkben a biztonságot jelentő csoportidentitás, és a tőlünk különböző közösségek elfogadása között. Minket természetesen nem a stigmatizálás szándéka vezet, amikor zsidóságukkal keveset törődő, esetleg azt egész életük során homályban hagyó, letagadó emberek fotói közül is válogattunk. Abból indulunk ki, hogy ha a zsidó identitás dinamikusan változó az élettörténeten belül, egy nemzedék tagjai vagy generációk között. Ha a tágabb közösség úgyis számon tartja a vállalt vagy elhallgatott eredetet és jellegzetességet, akkor mi is tekinthetünk úgy rá, mint ami konstansan jelen van, még ha időnként el is bújik a nyilvánosság elől. Álláspontunk a zsidóság esszencialista felfogásához áll közel, amit a népszerűsítő honlapunk praktikus szempontjait figyelembe véve úgy finomítunk, hogy minden olyan fényképet gyűjtünk és bemutatunk, aminek témájánál vagy szerzőjénél fogva köze van a zsidósághoz. A jphotoarchive.org honlapot zsidó vagy zsidó származású fotóművészek, fotóriporterek és iparosok munkásságát tükröző képekkel is színesítjük. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a honlap célja a zsidó-magyar együttélés, a két kulturális örökség egymásba kapaszkodásának dokumentálása, és nem valamiféle önkényes „listázás” vagy megbélyegzés.

Csatlakozz közösségünkhöz

A honlap fejlesztéséhez bárki csatlakozhat! Várjuk a fotókat, és szívesen megjelentetünk elemzéseket, cikkeket, leírásokat és adatokat, amik a honlap tartalmával kapcsolatosak. Mindemellett a jphotoarchive.com-hoz kapcsolódó programok szervezésében is szívesen vesszük a segítséget. Minden hozzájárulást köszönünk!

Csapatunk

Partnereink

Emléklapátosok, a zsidó kultúra őrzői

Az "Emléklapátosok" elnevezést Pető György szegedi amatőrfilmes, a munkaszolgálatot bemutató 1940-ben készült filmjének címéből kölcsönöztük. Az eredetileg humorosnak szánt fogalom tisztelgés az üldöztetés áldozatai és dokumentálói, valamint a zsidó emlékek örzői előtt.

Partnereink azok az állami és magánintézmények, családok és gyűjtők, akiknek áldozatos munkája és felajánlása nélkül nem tudtuk volna létrehozni a jphotoarchive.hu honlapot. Ezúton is köszönjük a segítségüket!