A hagymakereskedő Perlmutterek

2022-02-11
Urbancsok Zsolt

Az ortodox zsidó Perlmutter nemzetség a 20. század első évtizedében, a zsidó bevándorlás utolsó hullámában érkezett Munkács környékéről Makóra, ahol mindannyian bekapcsolódtak a hagymakereskedelembe. A négy fiú közül Izsák (Jitzhok) a Szabolcs megyei Balsán, a többiek Hársfalván születettek (Ábrahám Avrohom Abis 1887, Ferenc Mesülem Feis 1894, Márton Mordechai 1900). Makóra költözött nagybátyjuk, Perlmutter Izrael is (Nyitrass, 1870), aki néhány év után a város egyik jelentős hagymaexportőrévé vált. Háza a régi zsidófertály szívében állt, közvetlenül a zsinagóga mellett, amelynek a kapuja az utolsó vonat érkezésééig mindig nyitva volt, hogy ha kell, szállást és ételt biztosítson hitsorsosai számára éjszakára. Perlmutter Lipót, Izrael fia már Makón született 1906-ban, akinek felesége a munkácsi származású Wettenstein Magda volt. Házasságukból három gyermek született. Jenő (Jitzhak/Icu Makó, 1935) így emlékezett rájuk: „Nagy házban laktunk az Eötvös utca 32-ben. Édesapám hagymakereskedelemmel foglalkozott (…) Jómódban éltünk, semmi sem hiányzott nekünk. Apám segített, akin tudott”. 1941 januárjában Lipótot munkaszolgálatra vitték. „Apám azt mondta: Most katonának kell mennem (…) Én nagyon büszke voltam rá, így neveltek. Anyukám viszont nagyon szomorú volt. Apám elővette a zsebóráját, ránézett, majd azt mondta, mindjárt indulnia kell. Felemelte a két bőröndöt, és kikísértük a nagykapuhoz (…) Megcsókolt minket, majd feltette a bőröndöket a kocsira. Sokáig néztem utána, máig emlékszem a máskor vidám, de most szomorú arcára. Ekkor láttam utoljára az én apámat”. Perlmutter Lipótot munkaszolgálatosként előbb Kassára, majd a keleti frontra vitték. Kegyetlen parancsnoka egy alkalommal lábánál fogva hat percre felakasztatta. Halálának körülményeiről a hazatért társai sosem beszéltek. Gyermekei tizenévesen vándoroltak ki Izraelbe, az özvegy később követte őket. A vészkorszak idején Makón élt Perlmutter családok 34 tagja közül 14-en élték túl a holokausztot. Leszármazottaik ma Izraelben, az USA-ban és Nagy-Britanniában élnek, rokonaik halálozási évfordulóin (jorcájt) rendszeresen „hazalátogatnak” Makóra. (MNL CSML Makói Levéltára XV.34.e., Urbancsok Zsolt: A holokauszt gyermekei. Makó 2010. Urbancsok Zsolt: A makói zsidóság prozopográfiája. Kézirat.)

Kapcsolódó fényképek