A Tevan család

2022-06-01
Basics Beatrix

Tevan Adolf 1854. október 9-én született egy békéscsabai zsidó család legidősebb gyermekeként. Pályája kezdetén több vállalkozással is foglalkozott, szatócsboltot nyitott, a Tevan-Reisz cég tulajdonosa lett, kidolgozta Csaba közvilágításának a tervét, ám a megbízást más kapta meg, de a villanytelep a Tevan által javasolt helyen épült meg. 1903-ban megvásárolta Lepage Lajos könyv- és papírkereskedését, melyhez kisebb nyomda is tartozott. A Tevan Nyomda és Könyvkiadóvállalat 1903. április 1-én indult útjára. Kezdetben a nyomda aprónyomtatványokat, rendelésre könyvek kiadását és újságok nyomtatását végezte, mint például a Békés megyei Híradó, a Békés megyei Függetlenség vagy az Áchim-féle Paraszt Újság. Gyermekei közül Andor fia nagy érdeklődést tanúsított a nyomdászat és a könyvkiadás művészete iránt. A bécsi Graphische Lehr- und Versuchsanstalt iskolában töltött kétéves tanulmányút után, 1909-ben átvette apjától a nyomda vezetését. Ezt követően a Tevan Nyomda és Kiadóvállalat – szép könyveinek köszönhetően – az ország egyik legjobb, nemzetközi hírnévnek is örvendő műhelyévé vált. A Tevan-könyvtár indításával füzetjellegű kiadványokat adtak ki, olyan személyiségeket nyertek meg maguknak, mint Ady Endre, Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső vagy Anatole France. Az 1920-as évektől csomagolóeszközök készítésére álltak át, címkéket, tasakokat gyártottak olyan cégeknek, mint a Réthy Béla gyógyszertár vagy a Richter Gedeon Gyógyszertár Rt.1944. március 19-én a német csapatok megszállták Magyarországot, Békéscsabán kijelölt házakba telepítették a zsidó polgárokat, majd később deportálásukra került sor, közel háromezer személyt hurcoltak el. Az első transzport Ausztriába indult, a többieket Auschwitzba szállították. Tevan Adolf felesége a család több tagjával együtt a holokauszt áldozata lett. 1944 augusztusában a Tevan nyomdát bezárták és Tevan Andort munkaszolgálatra vitték. 1945 májusában tért haza, ezt követően az anyagi nehézségek miatt a csomagolóeszközök gyártása folyt legfőképpen, majd 1947 karácsonyára a könyvkiadói tevékenységét újraélesztette. Kiadták Heltai Gáspár Esopus-át, később Jankay Tibor szénrajzait is Mártírok címmel. A szintén zsidó származású Jankay Tibor festőművész is a deportálást elszenvedők között volt, 1944-ben a nagyváradi gettóból szállították a német koncentrációs tábor felé, de neki csodával határos módon sikerült megszöknie. A Tevan Nyomda kiadásában 1948 karácsonyán jelent meg Anatole France Nyársforgató Jakab meséi című könyve, ami a könyvkiadó munkásságának lezárása volt. Az 1949-ben bekövetkezett államosítással a Tevan-korszak befejeződött, Tevan Andor nem maradhatott nyomdájában, Budapestre költözött, és ott is halt meg 1955. október 5-én.

Tevan Adolf lánya, Tevan Margit (1901-1978) az Iparművészeti iskolában kezdte tanulmányait, majd Vértes Árpád ötvösműhelyében alkotott. A 30-as évektől kiemelkedő szerepe volt a modern ötvösművészet megteremtésében. Fia Engel Tevan István grafikusművész.


Kapcsolódó fényképek