Máramarosszigeti férfiak – a Dunky fivérek fotói (Néprajzi Múzeum F 10759, F 10760)

2022-02-17
Tímea Bata

A Néprajzi Múzeum gyűjteményének két emblematikus, sok helyen publikált darabja a két, máramarosi zsidó férfit ábrázoló, feltehetően a máramarosszigeti zsinagóga udvarán készült fotó. A fényképek a Vasárnapi Ujság egykori felelős szerkesztőjének, Nagy Miklósnak a hagyatékával került a múzeumba. A kolozsvári Dunky fivérek, Ferenc és Kálmán számos fotóját közölte a hetilap, ezek közül azonban egyik sem nem jelent meg. A fivérek számos, a vidéki életet megörökítő felvételt készítettek, nem ritkán megrendelésre. A máramarosi felvételek készítési körülményeiről azonban ezidáig nem került elő adat. Az egyik, feltehetően a zsinagógába induló férfi a máramarosi haszid közösség jellegzetes ortodox öltözetben látható. Fején az elsősorban a haszidok által viselt strájmliban (szőrmekalap); vállán talesz (imalepel), melyek alól kilóg a cicesz (szemlélőrojt). A talesz alatt kaftánt hord. A zsidó öltözetdarabok viselése mögött vallási előírások, történetek állnak. A strájmli eredetileg cobolyprémből készül, tizenhárom darabból állítják össze. Eredetének több változata él, az egyik szerint a középkorban a katolikus egyház előírta az európai zsidók számára, hogy megkülönböztető jelként prémes állat farkát hordják kalapjukon. A tizenhármas szám a zsidó vallás tizenhárom alapelvére, Isten tizenhárom tulajdonságára és a zsidó törzsek számára utal – így a fejfedő ezekre is emlékezteti viselőjét. Lengyelországból elterjedve a kaftánnal együtt elsősorban a haszid jellegzetes zsidó viseletdarab. Egy más elmélet szerint a lengyel arisztokratáktól terjed el a prémsakpa viselése és vált a haszidok különleges fejfedőjévé. A strájmlit az esküvőn viselik először a zsidó férfiak. A talesz fehér alapon, általában fekete csíkokkal ellátott pamut imaköpeny (imalepel), melynek négy sarkán található a cicesz (szemlélőrojt), a férfiak a ruhadarabot a reggeli imánál, ünnepnapokon és zsinagógában viselik. A rojtok Isten parancsaira és előírásaira emlékeztetik viselőjét, ezért éjjel és nappal is használták. Az ortodox zsidók fiúk, férfiak napközben az ing, kabát alatt és éjjel cicesszel ellátott alsóruhát öltenek, melynek neve cicesz vagy kis talesz.

Kapcsolódó fényképek